You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC
CHUYÊN MỤC PHÒNG - CHỐNG THAM NHŨNG

              Quyết định Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng: pdf.gif
              Các văn bản Sở Tài chính đã ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng:

STT Tên văn bản Ngày ban hành Ký hiệu/Tải văn bản
  NĂM 2020    
1 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2020 của Sở Tài chính 24/3/2020 47/BC-STC
2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 27/5/2020 89/BC-STC
3 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính 23/6/2020 104/BC-STC
       
  NĂM 2019    
1 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2019 của Sở Tài chính 18/3/2019 37/BC-STC
2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính 19/6/2019 82/BC-STC
3 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 30/8/2019 124/BC-STC
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính 23/9/2019 138/BC-STC
5 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 24/10/2019 160/BC-STC
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính 24/12/2019 204/BC-STC
  NĂM 2018    
1 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 23/01/2018 04/KH-STC
2 Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị, Kết luận về phòng, chống tham nhũng 02/3/2018 18/BC-STC
3 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2018 19/3/2018 23/BC-STC
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 18/6/2018 57/BC-STC
5 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2018 18/8/2018 91/BC-STC
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 18/12/2018 141/BC-STC

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.