You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Văn bản số 2222/STC-VP ngày 23/7/2021 của Sở Tài chính V/v tiếp tục...
Văn bản số 2222/STC-VP ngày 23/7/2021 của Sở Tài chính V/v tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Default news teaser image
Công văn số 986/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ đưa công nhân của tỉnh Gia Lai trở về địa phương

Default news teaser image
Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 137/TB-VP ngày 17/7/2021 Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (ngày 17/7/2021)

Default news teaser image
Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16/7/2021 Về việc Thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-2 lần 1 tại huyện Krông Pa

Default news teaser image
Thông báo Kết luận số 121/TB-UBND ngày 08/7/2021 V/v Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh , Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số cấp bách để phòng chống dịch Covid -19 do liên quan đến 02 trường hợp dương tính lần 1 với SATRS - CoV -2 tại xã H' Bông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công văn số 896/UBND-KGVX ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 01/7/2021 và Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ

Default news teaser image
Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Thông báo kết luận số 74/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19

Default news teaser image
Bộ giải pháp công nghệ phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Default news teaser image
Công điện số 11/CĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Default news teaser image
Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 25/02/2021 Về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến, phòng chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021

Default news teaser image
Công văn số 215/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội ở các địa phương huyện Krông Pa và Phú Thiện để phòng, chống dịch Covid -19