You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý  Thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh
  Lĩnh vực Công sản
  Cơ quan thực hiện + Cơ quan quyết định: UBND cấp tỉnh.
  + Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.
  + Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại “ Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả” của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai hoặc gửi qua đường bưu điện.
  Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư
  Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  Phí - lệ phí Không
  Kết quả Quyết định thanh lý rừng trồng không thành rừng.
  Bước 1: Chủ đầu tư lập đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường.
  Bước 2: Chủ đầu tư lập hồ sơ xin thanh lý rừng trồng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Bước 3: UBND cấp tỉnh ra quyết định thanh lý rừng trồng không thành rừng.
  Bước 4: Chủ đầu tư báo cáo  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đồng gửi Sở Tài chính kết quả thực hiện và thực hiện ghi giảm tài sản, giá trị tài sản được đầu tư trên đất là diện tích rừng trồng không thành rừng đã thanh lý.
  Thành phần hồ sơ - Thành phần:
  + Tờ trình xin thanh lý rừng trồng không thành rừng: 01 Bản chính
  +. Biên bản xác minh hiện trường có xác nhận của UBND cấp huyện nơi có rừng trồng không thành rừng: 01 Bản chính
  + Phương án thanh lý rừng trồng gồm các nội dung sau: 01 Bản chính
  - Vị trí, diện tích rừng trồng đề nghị thanh lý và số vốn đã đầu tư.
  - Hình thức thanh lý và thu hồi lâm sản tận thu phù hợp với loại rừng và điều kiện cụ thể tại địa phương nơi có rừng đề nghị thanh lý.
  - Dự toán chi phí thanh lý và xử lý lâm sản tận thu (nếu có) khi thực hiện thanh lý rừng trồng.
  - Phương án quản lý, sử dụng số tiền thu được từ lâm sản tận thu.
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  Mẫu đơn Không
  Không
  Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.