You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Thủ tục thu hồi tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị  Thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính
  Lĩnh vực Quản lý tài sản công
  Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
  b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tài chính.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức 
  Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  Phí - lệ phí Không
  Kết quả Quyết định hành chính
  *Bước 1: Đơn vị có đề nghị thu hồi tài sản chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính.
  *Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
  + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung.
  *Bước 3: Cán bộ chuyên quản Phòng QLCS – VG tiến hành kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị HCSN.
  *Bước 4: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản của cơ quan Nhà nước ban hành, cán bộ chuyên quản đề xuất việc thu hồi tài sản của đơn vị HCSN sử dụng sai mục đích hoặc không đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.
  *Bước 5: Trình UBND tỉnh quyết định thu hồi tài sản của đơn vị HCSN sử dụng sai mục đích hoặc không đúng tiêu chuẩn, định mức quy định đối với những tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với khuôn viên đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất), xe ô tô và các phương tiện vận tải đi lại khác (trừ các loại phương tiện vận tải, đi lại không có động cơ); các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên tính cho một đơn vị tài sản.
  *Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính.
  Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h00 đến 11h0; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định.
  Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  1.  Công văn đề nghị thu hồi tài sản (Bản gốc);
  2. Biên bản kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản (Bản sao);
  3.  Các hồ sơ có liên quan đến tài sản thu hồi (Bản gốc);
  * Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).
  Mẫu đơn Không
  Không
  - Nghị định số 14/1998/NĐ – CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước.
  - Nghị định số 137/2006/NĐ–CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
  - Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
  - Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
  - Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
  - Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.