You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Nội dung tìm kiếm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá  Thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính
  Lĩnh vực Quản lý giá
  Cơ quan thực hiện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện.
  Đối tượng thực hiện Các cơ sở hoạt động công ích.
  Thời gian giải quyết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích trước ngày 31 tháng 07 năm trước.
  Phí - lệ phí Không quy định
  Kết quả Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
  Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định;
  Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
  Thành phần hồ sơ - Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản.
  - Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát.
  - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng.
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
  Mẫu đơn Phụ lục số 04a, Phụ lục số 05a, Phụ lục số 06 và 02 mẫu phương án giá
  Không quy định
  - Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.