You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Nội dung tìm kiếm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục kê khai giá  Thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính
  Lĩnh vực Quản lý giá
  Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
  Cách thức thực hiện + Nộp trực tiếp 02 bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị)
  + Nộp qua đường công văn 02 bản cho Sở Tài chính (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).
  Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
  Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan.
  Phí - lệ phí Không
  Kết quả Thực hiện đóng dấu công văn đến vào hồ sơ đăng ký giá và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản kê khai giá.
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kê khai giá theo quy định của Pháp luật.
  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
  Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kê khai giá kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
  + Trường hợp hồ sơ kê khai giá có đủ và hợp lệ thì đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào hồ sơ và trả ngay 01 bộ hồ sơ cho người nộp.
  + Trường hợp hồ sơ kê khai giá thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung.
  Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Tài chính tiến hành rà soát Biểu mẫu kê khai giá theo quy định.
  Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
  Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định.
  Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan. Nếu không có văn bản yêu cầu giải trình việc kê khai giá theo quy định từ phía cơ quan tiếp nhận. Tổ chức, cá nhân được mua bán theo mức giá kê khai.
  Thành phần hồ sơ + Thành phần hồ sơ gồm bản chính các giấy tờ sau:
  1. Công văn của tổ chức, cá nhân về việc kê khai giá gửi cơ quan tiếp nhận kê khai giá.
  2. Bảng kê khai mức giá
  + Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
  Mẫu đơn Theo phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.
  Không
  + Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.
  + Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
  + Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.