You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Bộ giải pháp công nghệ phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Default news teaser image
Thông báo kết luận số 74/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh Về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19

Default news teaser image
Công điện số 11/CĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tài liệu phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ...
Tài liệu phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tu...
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lu...
Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Default news teaser image
Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 25/02/2021 Về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến, phòng chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021

Default news teaser image
Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Default news teaser image
Công văn số 215/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội ở các địa phương huyện Krông Pa và Phú Thiện để phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công văn số 209/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Về việc Trưng dụng trụ sở thuộc Công ty TNHH Y khoa Hữu Nghị Tây Nguyên sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo số 25/TB-VP ngày 06/02/2021 Về việc kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 24/TB-VP ngày 05/02/2021 Về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chiều ngày 04/02/2021

Default news teaser image
Công văn số 187/UBND-KGVX ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 171/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Về việc Thành lập các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng

Default news teaser image
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Về việc một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo số 22/TB-VP ngày 02/02/2021 Về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của tỉnh

Default news teaser image
Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 02/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 01/02/2021 Về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021)

Default news teaser image
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid - 19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Default news teaser image
Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS - CoV-2 tại huyện Krông Pa và Phú Thiện

Default news teaser image
Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19 do liên quan đến trường hợp tiếp xác F0

Default news teaser image
Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid -19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

Default news teaser image
Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid 19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hơp dương tính lần 1 với SARS-CoV2 liên quan đến ca bệnh 1612

Default news teaser image
Thông báo số 17/TB-VPUB ngày 29/01/2021 Về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 30/01/2021 Về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS - CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

Default news teaser image
Công văn 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 247-CV/TU của Tỉnh ủy Gia Lai V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19

Default news teaser image
Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Công văn số 2516/UBND-KGVX ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 v...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Chuyên đề Cải cách tài chính công năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ...
Chuyên đề Cải cách tài chính công năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Default news teaser image
Công văn số 2417/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực quản lý ngành Tài chín...
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực quản lý ngành Tài chính.
Phát triển dịch vụ công  trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực quản lý ngành Tài chính nhằm để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại cho công dân, cá nhân tổ chức


Default news teaser image
Công văn số 3524/VP-KGVX ngày 16/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Default news teaser image
Công văn số 1920/UBND-KGVX ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp the...
Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo đề án “hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023”.
Sở Tài chính đăng tải một số văn bản tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023 theo Quyết định số 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Default news teaser image
THÔNG BÁO SỐ 262/TB-VPCP NGÀY 29/7/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19


Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 2550/VP-KGVX NGÀY 30/7/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 1557/UBND-KGVX NGÀY 28/7/2020 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CUỘC HỌP NGÀY 27/7/2020

Default news teaser image
TIẾP TỤC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Default news teaser image
CÔNG VĂN SỐ 53/CV-BCĐ NGÀY 28/7/2020 VỀ VIỆC THÔNG BÁO RỘNG RÃI THÔNG TIN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Default news teaser image
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần tro...
Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 "về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone"; đây là ứng dụng nhằm cảnh báo người dân nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID...

Bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp n...
Bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Thông báo nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Thông báo nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp...
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một s...
Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Tài chính phổ biến Tài liệu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế xây dựng, cập nhật và Đề cương phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn.

RA MẮT ỨNG DỤNG NCOVI VÀ VIETNAM HEALTH DECLARATION, CUNG CẤP THÔNG...
RA MẮT ỨNG DỤNG NCOVI VÀ VIETNAM HEALTH DECLARATION, CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM
Các chỉ dẫn trên hai ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration là thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh, là các chỉ dẫn của...

Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19
Khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh NCOVID-19
Căn cứ Công văn số 296/STTTT-CNTT ngày 11/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết  quả thực hiện cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nh...
Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC Đ...
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4


Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương
Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương

Thông báo mời thầu: Xây dựng và chuyển giao cơ sở dữ liệu về giá tạ...
Thông báo mời thầu: Xây dựng và chuyển giao cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương

Thông báo mời thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài c...
Thông báo mời thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

Thông báo kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính, kỳ thi tu...
Thông báo kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Gia Lai
Sở Tài chính thông báo kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ...

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm ...
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH...
DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH GIA LAI

Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần...
Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn chị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm t...
Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhi...
Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và...
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo chuyên đề cải cách tài chính công năm 2018 và phương hướng,...
Báo cáo chuyên đề cải cách tài chính công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhi...
Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Quyết định điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa ph...
Quyết định điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh G...
Triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
   

Triển khai Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị t...
Triển khai Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017

Thông báo nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2018
Thông báo nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp ...
Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018
Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2089/KH-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018.

Theo đó, ngày 25/9...

Triển khai Bộ chỉ số CCHC của Sở Tài chính
Triển khai Bộ chỉ số CCHC của Sở Tài chính

Phát động CBCC hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hìn...
Phát động CBCC hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo cải cách tài chính công Quý III năm 2018 và phương hướng, n...
Báo cáo cải cách tài chính công Quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III nă...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Báo cáo chuyên đề cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2018 và p...
Báo cáo chuyên đề cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầ...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm t...
Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Báo cáo chuyên đề cải cách tài chính công Quý I năm 2018 và phương ...
Báo cáo chuyên đề cải cách tài chính công Quý I năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2018

Triển khai kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về cải cách ...
Triển khai kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch tuyên truyền, kiểm soát, cải cách hành chính của Sở Tài ch...
Kế hoạch tuyên truyền, kiểm soát, cải cách hành chính của Sở Tài chính Gia Lai
Nội dung các Kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính của Sở Tài chính

Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa ...
Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp ...
Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm t...
Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn ...
Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (giai đoạn 1) (Đ...
Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (giai đoạn 1) (Đã hoàn thành)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015

Default news teaser image
10 bài thi sa hình
Chi tiết 10 bài thi sa hình của học lái xe ô tô

Bài 1. Xuất phát
Yêu cầu của bài này là khi xuất phát phải bật đèn xi-nhan trái (với ý nghĩa là xe chuẩn bị đi ra làn đường bên ngoài, hoà vào dòng xe trên đường). Có chỗ yêu...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 18 - Bác Hồ v...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 18 - Bác Hồ và câu chuyện về Cây bụt mọc"
Ngày nay nếu đến thăm nhà sàn và ao cá Bác Hồ, chắc hẳn hầu hết mọi người sẽ thấy thích thú trước những rẽ cây lạ trồi cao khỏi mặt đất, tựa như những pho tượng Phật bằng gỗ mộc, kích thước to, nhỏ, cao thấp đa dạng, lô nhô xếp liền nhau quanh...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 17: Bác Hồ bỏ...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 17: Bác Hồ bỏ thuốc lá - Câu chuyện minh chứng cho đạo đức nói đi đôi với làm của Bác"
Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời thiếu niên đến lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh hoàn thiện mình, Bác luôn kiên trì rèn luyện, lâu dần thành nếp sống, thành thói quen. Bác nói thật chí lý...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 10 - Chủ tịch...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 10 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giáo dục nước nhà"
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay vốn rất coi trọng truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo. Chủ tịch...

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012

Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công
Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công
Triển khai diện rộng TABMIS đợt 12 tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong lộ trình công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực tài chính công, trong thời gian từ ngày 26 đến 31 tại TP.Pleiku, Sở Tài chính Gia Lai...

Du lịch Gia Lai cơ hội cho phát triển
Du lịch Gia Lai cơ hội cho phát triển
Gia Lai có vị trí chiến lược quan trọng, phía Tây có đường biên giới với Campuchia vì vậy là một phần của tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Có vị trí khá...

Default news teaser image
Giới thiệu tổng quan Gia Lai
I. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên:

Gia Lai - Thành phố sương mù
Gia Lai - Thành phố sương mù
Vị trí địa lý:

Di tích lịch sử- văn hoá Tây Sơn Thượng Đạo
Di tích lịch sử- văn hoá Tây Sơn Thượng Đạo
Cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại do anh em nhà họ Nguyễn lãnh đạo bùng nổ năm 1771. Vùng núi rừng An Khê, Kbang của Gia Lai trở thành căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa. Chính từ căn cứ Tây Sơn Thượng đạo này, đại quân của cuộc khởi nghĩa đã tràn...

Kiến trúc nhà rông
Kiến trúc nhà rông
Nhà rông được xây dựng rất lớn, bề thế, được trang trí đẹp là nơi gặp gỡ bàn bạc của các đại diện gia đình (là đàn ông) với già làng để giải quyết những công việc liên quan đến mọi thành viên trong buôn làng, là nơi tổ chức các lễ (lễ đâm trâu, lễ...

Nhớ Anh hùng Núp
Nhớ Anh hùng Núp
Theo giấy tờ, Anh hùng Núp sinh năm 1914 và đến đầu tháng 7 tới đây, sẽ chẵn 10 năm, kể từ ngày ông mất. Những người dân Gia Lai hồi đó, hẳn chưa quên tang lễ ông, một đám tang đông đúc lạ thường, nếu không...

Đồi Thông Đăk Pơ
Đồi Thông Đăk Pơ
Đak Pơ được thiên nhiên ưu đãi một khu rừng thông tự nhiên và thảo nguyên cỏ tranh cạnh bên đã tạo nên một vị trí  thật hấp dẫn cho đầu tư khu du lịch tại đây, vùng đất này thường được gọi là “Đồi...

Lan cao nguyên về đồng bằng
Lan cao nguyên về đồng bằng
Chỉ trong vòng 10 năm, những giò lan rừng tuyệt đẹp “Made in Pleiku” từ nhà vườn Nguyên Long- đã làm mê hoặc những tay sành lan bậc nhất đất Hà thành, Sài thành. Những giò lan rừng thương phẩm ngày...

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nằm trên vùng giáp ranh giữa Đông và Tây Trường Sơn, về phía Đông- Bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của các xã: Đak Roong, Kroong, Kon Pne (huyện Kbang), Hà Đông...

Default news teaser image
Kon Chư Răng - Tiền năng của du lịch sinh thái
Hiện nay, những nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất đang mọc lên ngày càng nhiều.

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.