Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyên truyền, phổ biến GDPL > Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo đề án “hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo đề án “hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023”.

25/08/2020
Sở Tài chính đăng tải một số văn bản tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023 theo Quyết định số 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh:
       
          - Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án “hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023” pdf.gif
          - Hướng dẫn số 1167/HD-SKHĐT ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo đề án “hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023” pdf-(1).gif

Go to Top