Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyên truyền, phổ biến GDPL > Tài liệu phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Tài liệu phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16/04/2021

Các tài liệu đã được đăng tải ở Chuyên mục “Tủ sách pháp luật điện tử” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-Gli); chia sẽ trên Fanpage chính thức “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai” trên mạng xã hội Facebook (https://www.facebook.com/pbgdpl.GiaLai). Cụ thể:

1. Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/Sach-hoi-dap-ve-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-HDBCQG;

2. Sổ tay phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/So-tay-pho-bien-QD-Bau-cu-2021-2026-STP-GiaLai;

3. 03 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021: 
- Tiếng Việt (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/To-gap-tim-hieu-Bau-cu-2021-Viet);
- Tiếng Jrai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/To-gap-tim-hieu-Bau-cu-2021-Jrai);
- Tiếng Bahnar (https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/TSPL-dien-tu-GLi/Sach-TL-PBGDPL/To-gap-tim-hieu-Bau-cu-2021-Bahnar).

Go to Top