Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyên truyền, phổ biến GDPL > Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

18/05/2021
Thực hiện kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
Đảng ủy Sở Tài chính đã có Công văn số:  81-CV/ĐUSTC ngày 18/5/2021 về việc Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Theo đó, đề nghị các Chi bộ, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính, Đoàn Thanh niên, các phòng ban thuộc Sở nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khuyến khích đảng viên, công chức, người lao động tham gia viết, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn bộ Công văn số 81-CV/ĐUSTC ngày 18/5/2021 của Đảng ủy Sở Tài chính và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai được đính kèm theo link dưới đây:
81CVĐUSTC.rar
Go to Top