Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Thông báo nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2018

Thông báo nhận hồ sơ tuyển công chức năm 2018

27/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018;
Căn cứ Thông báo số 1362/TB-SNV ngày 25/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018;
Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thời gian, địa điểm và thông tin người nhận hồ sơ dự tuyển như sau:
1. Chỉ tiêu, tiêu chuẩn dự tuyển vào Sở Tài chính: Thực hiện theo Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai
2. Nội dung, hình thức thi tuyển: Thực hiện theo Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai. (Được niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính, địa chỉ: http://stc.gialai.gov.vn)
3. Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 25/9/2018 đến hết ngày 25/10/2018. (Trong giờ hành chính) tại Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai)
4. Địa điểm: Sở Tài chính Gia Lai, 03 Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. (Văn phòng Sở Tài chính)
5. Người nhận hồ sơ:
- Ông Nguyễn Hữu Thảo - Chánh Văn phòng, SĐT: 0948963179.
Ông Nguyễn Hữu Thảo có trách nhiệm nhận hồ sơ và kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ, lập danh sách đăng ký dự tuyển nộp về Sở Nội vụ trước ngày 29/10/2018 theo đúng quy định tại Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018 và Thông báo số 1362/TB-SNV ngày 25/9/2018 của Sở Nội vụ.
Trong trường hợp ông Nguyễn Hữu Thảo vắng mặt, giao ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chánh Văn phòng Sở tiếp nhận hồ sơ thay.
6. Người thu lệ phí dự tuyển:
- Bà Hà Thị Bích Ngọc - Kế toán Sở Tài chính.
- Bà Hoàng Thị Tươi  - Thủ quỹ Sở Tài chính.
Bà Hà Thị Bích Ngọc và bà Hoàng Thị Tươi có trách nhiệm thu lệ phí dự tuyển và nộp về Hội đồng thi (qua Sở Nội vụ) trước ngày 29/10/2018.
Các thông tin nói trên đã được đăng trên Website Sở Tài chính và niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Tài chính (03 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, Gia Lai).
Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh và Sở Nội vụ thông báo công khai trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://snv.gialai.gov.vn.
Đề nghị các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ hoặc gọi điện về đường dây nóng các SĐT sau để được giải đáp:
- Giám đốc Sở Tài chính: 0913450329.
- Thanh tra Sở Tài chính: 0269.3827264.
- Chánh Văn phòng Sở Tài chính: 0948963179./.

Go to Top