Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh G

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

14/04/2021
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai
- Thông báo 135/TB-STC của Sở Tài chính

- Quyết định 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh

- Danh sách trúng tuyển
Go to Top