Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Thông báo danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 2 môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ

Thông báo danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 2 môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2022

26/10/2022

Thông báo số 17/TB-STC ngày 25/10/2022 của Sở Nội vụ về danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 2 môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2022 pdf.gif
Go to Top