Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

07/07/2020

Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 pdf.gif

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của Sở Nội vụ tại Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 pdf-(1).gif
Go to Top