Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyển dụng > Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018

25/09/2018
Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2089/KH-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018.

Theo đó, ngày 25/9/2018 Sở Nội vụ đã ra Thông báo số 1362/TB-SNV về tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018.

Tra cứu chi tiết thông tin tuyển dụng công chức tỉnh Gia Lai năm 2018: Kế hoạch số 2089/KH-UBNDThông báo số 1362/TB-SNV

Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 đã được công bố tại Kế hoạch số 2089/KH-UBND: Công văn số 2257/UBND-NC ngày 10/10/2018 V/v thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 của một số đơn vị, địa phương

Go to Top