Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công văn số 2417/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tá

Công văn số 2417/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

03/12/2020

Công văn số 2417/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 pdf.gif
Go to Top