Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Thông báo số 193/TB-VPUB ngày 02/9/2021 Về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Ch

Thông báo số 193/TB-VPUB ngày 02/9/2021 Về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-1

Go to Top