Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Thông báo số 164/TB-VP ngày 06/8/2021 Về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ t

Thông báo số 164/TB-VP ngày 06/8/2021 Về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo

Go to Top