Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > THÔNG BÁO SỐ 262/TB-VPCP NGÀY 29/7/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂ

THÔNG BÁO SỐ 262/TB-VPCP NGÀY 29/7/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

07/08/2020Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ pdf.gif
Go to Top