Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện các biện pháp kh

Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh

Go to Top