Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công văn số 505-CV/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dị

Công văn số 505-CV/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghi Lễ Quốc khánh 2/9

Go to Top