Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công văn số 1080/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do

Công văn số 1080/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Go to Top