Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Về việc một số biện pháp cấp bách để phòng chốn

Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Về việc một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Pleiku

Go to Top