Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 > Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 Về việc Khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng la

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 Về việc Khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Go to Top