Trang chủ > Chuyên mục > QLNN về giá, tài sản công > Tình hình giá cả thị trường

Tình hình giá cả thị trường

07/07/2022
Tình hình giá cả thị trường
STT TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG BÁO CÁO BẢNG GIÁ
  NĂM 2022    
1 Tháng 1 pdf.gif pdf.gif
2 Tháng 2 pdf.gif pdf.gif
3 Tháng 3 và Quý I pdf.gif Tháng 3 pdf.gif
Quý I pdf.gif
4 Tháng 4 pdf.gif pdf.gif
5 Tháng 5 pdf.gif pdf.gif
6 Tháng 6 và Quý II pdf.gif Tháng 6 pdf.gif
Quý II pdf.gif
7 Tháng 7 pdf.gif pdf.gif
8      
9      
10      
11      
12      
       
Go to Top