Trang chủ > Chuyên mục > QLNN về giá, tài sản công > Báo cáo giá thị trường tháng 9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Báo cáo giá thị trường tháng 9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/10/2021
Báo cáo giá thị trường tháng 9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Báo cáo giá thị trường tháng 9 và quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Go to Top