Trang chủ > Chuyên mục > Tuyên truyền, phổ biến hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Tuyên truyền, phổ biến hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

30/07/2021

Sở Tài chính nhận được văn bản số 1292/SCT-QLTM ngày 30/7/2021 của Sở Công thương về việc hàng hóa, dịch vụ thiết yếu;
Căn cứ văn bản số 4481/BCT-TTTN về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nội dung hướng dẫn cụ thể các loại hàng hóa thiết yếu được cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;

Lãnh đạo Sở yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tải văn bản số 4481/BCT-TTTN ngày 27/7/2021 của Bộ Công thương để tìm hiểu và tuyên truyền, phổ biến cho gia đình, người dân biết về quy định hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, tránh trường hợp vi phạm khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.


Đề nghị các Trưởng phòng quan tâm, kịp thời triển khai đến công chức, người lao động của phòng thực hiện./.

Công văn số 2305/STC-VP ngày 30/7/2021 V/v tuyên truyền, phổ biến hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, Công văn số 4481/BCT-TTTN ngày 27/7/2021 của Bộ Công Thương
Go to Top