Trang chủ > Chuyên mục > Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911-05/6/

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911-05/6/2021)

30/07/2021

Thực hiện Công văn số 288-CV/BTGTU ngày 26/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911-05/6/2021);

Nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm đường cứu nước;

Lãnh đạo Sở phát động đến toàn thể công chức, người lao động tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911-05/6/2021) 02 kỳ thi cuối (kỳ 7 và kỳ 8).

Trưởng các phòng thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của phòng mình tiếp tục tham gia hưởng ứng để Cuộc thi về đích với kết quả cao nhất, hoàn thành thắng lợi mục đích, yêu cầu theo kế hoạch số 40/KH-BTGTU ngày 08/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Kỳ thi thứ 7: Bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 26/7/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 06/8/2021.
- Kỳ thi thứ 8: Bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 09/8/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 20/8/2021.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (http://thongtintuyengiaogialai.vn).

Công văn số 2302/STC-VP ngày 30/7/2021 của Sở Tài chính V/v Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911-05/6/2021).
Go to Top