Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là nhà và tài sản trên đất (không bao gồm quyền s

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là nhà và tài sản trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất)

16/05/2023

Thông báo số 255/TB-STC ngày 16/5/2023 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là nhà và tài sản trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) pdf.gif
Go to Top