Trang chủ > Chuyên mục > Phát động tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

Phát động tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

29/09/2021

Sở Tài chính nhận được Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp về việc tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021;
Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và bổ ích, cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực trực tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của CBCC, người dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.
Để cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực và hướng tới hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, Sở Tài chính phát động đến toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021 do Sở Tư pháp tổ chức, cụ thể như sau:
- Đề nghị công chức, người lao động nghiên cứu Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 23/9/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021.
- Hình thức thi: trực tuyến; Người tham gia dự thi thông qua hai cách thức:
+ Truy cập, nhấp (click) vào Banner Cuộc thi (đã được liên kết với đường dẫn (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021) được đăng tải trên: Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính để tham gia dự thi.
+ Nhấp (click) vào đường dẫn liên kết (link) chính thức của Cuộc thi được đăng tải, gửi qua các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook; Zalo Offical Account trên Zalo…) để tham gia dự thi. Khuyến khích công chức, người lao động chủ động gửi đường dẫn liên kết chính thức của cuộc thi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và mời tham gia dự thi.
- Thời gian tổ chức: Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt, cụ thể như sau:
+ Đợt 1: Từ 07h00’ ngày 11/10/2021 đến 20h00’ ngày 17/10/2021.
+ Đợt 2: Từ 07h00’ ngày 18/10/2021 đến 20h00’ ngày 24/10/2021.
+ Đợt 3: Từ 07h00’ ngày 25/10/2021 đến 20h00’ ngày 31/10/2021.
+ Đợt 4: Từ 07h00’ ngày 01/11/2021 đến 20h00’ ngày 07/11/2021.
- Thông tin chi tiết và Thể lệ về cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính thông qua liên kết với đường dẫn (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021.
Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai cho công chức, người lao động của phòng hưởng ứng, tham gia lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021, nhằm phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của công chức, người lao động Sở Tài chính./.


Công văn số 3090/STC-VP ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính pdf.gif



Go to Top