Trang chủ > Chuyên mục > Phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam

11/09/2019

Thực hiện Văn bản số 2620-CV/BTGTU ngày 29/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính;
Sở Tài chính phát động Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam đến toàn thể đảng viên, CBCC, nhằm mục đích góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

 Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), đề nghị toàn thể đảng viên, CBCC Sở Tài chính tích cực đăng ký và tham gia, nhằm góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan. Địa chỉ truy cập: http://vcnet.vn.

Rất mong sự tham gia của toàn thể đảng viên, CBCC Sở Tài chính./.

Go to Top