Trang chủ > Chuyên mục > Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

10/06/2019
Sở Tài chính phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đến toàn thể Đảng viên, CBCC thuộc Sở Tài chính tại Công văn số 1387/STC-VP ngày 10/6/2019.
Thể lệ cuộc thi, nội dung các câu hỏi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Gia Lai và các trang liên kết:
1. http://thongtintuyengiaogialai.vn
2. http://baogialai.com.vn;
3. http://gialaitv.vn;
4. http://tinhdoangialai.org.vn.

Nội dung Công văn số 1387/STC-VP: taive.jpg
Go to Top