Trang chủ > Chuyên mục > Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

21/08/2018
Sở Tài chính nhận được văn bản số 733/STP-PBGDPL ngày 07/8/2018 của Sở Tư pháp về việc phát động, hưởng ứng, vận động tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia Lai’;
Cuộc thi được Bộ Tư pháp tổ chức nhằm tìm ra những mô hình, sáng kiến nâng cao hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới.
 Sở Tài chính phát động đến toàn thể CBCC, NLĐ hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Các nội dung chi tiết về cuộc thi (đối tượng dự thi, hình thức, yêu cầu, giải thưởng, thời gian dự thi, địa chỉ nhận bài thi,...) thực hiện theo Thể lệ số 2710/TL-BTC ngày 24/7/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hính PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”. (Thể lệ số 2710/TL-BTC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính, địa chỉ: www.stc.gialai.gov.vn, đồng thời gửi trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho từng CBCC, NLĐ)
Thông tin chi tiết về Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên” được đăng tải tại các địa chỉ: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn); Báo pháp luật Việt Nam và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn).
Rất mong sự tham gia của toàn thể CBCC, NLĐ Sở Tài chính để góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan./.

Xem nội dung Thể lệ số 2710/TL-BTCGo to Top