Trang chủ > Chuyên mục > Quy hoạch - Kế hoạch
Default news teaser image

Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2017

14/04/2017

Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2017: 25/QĐ-STC ngày 14/4/2017 và Quyết định số 61/QĐ-STC ngày 07/9/2017 của Giám đốc Sở Tài chính V/v điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý ngân sách...

Default news teaser image

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính

29/12/2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính

 |<  <  1 - 2 >  >|
Go to Top