Trang chủ  > Chuyên mục > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch > Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2018

Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2018

Go to Top