Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

30/05/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 30/05
S    Hoãn giao ban cơ quan
 7h45 (2 ngày)  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân, tại Khách sạn Tre Xanh (CV số 164/TA-VP)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của VP UBND tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án Khu tái định cư xã Trà Đa, tại Sở TNMT (GM số 183/GM-STNMT)
 8h45  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự kiểm tra thực tế hiện trường dự án sân Golf Đak Đoa cùng Đoàn công tác của Bộ NNPTNT (GM số 71/GM-UBND)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự làm việc cùng Đoàn công tác của Bộ NNPTNT, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 71/GM-UBND)
 14h00  Phòng QLNS dự họp Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại UBMTTQ tỉnh (QĐ số 299/QĐ-MTTQ)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra hiện trạng xe ô tô, tại Chi cục trồng trọt & BVTV (GM số 05/GM-CCTTBVTV)
Thứ ba
 31/05
S  8h00  Phòng QLNS dự họp V/v thẩm định một số nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Tp Pleiku, tại Sở Xây dựng (GM số 30/GM-SXD)
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Chư Sê, tx Ayun pa tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của BQL các Dự án ĐTXD tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe các Sở, ngành báo cáo việc triển khai xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 203/GM-VP)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Chư Prông (CV số 1559/STC-QLGCS)
 9h00 (3 ngày)  Phòng HCSN dự họp V/v Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện một số hoạt động sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại Ban QLRPH Chư Mố (GM số 17/KH-QBVPTR)
 10h00  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất đề xuất việc sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, tại Sở NNPTNT (GM số 167/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh V/v xem xét, cho ý kiến các nội dung do UBND tỉnh trình, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 73/GM-UBND)
 15h00  Phòng ĐT dự họp V/v kế hoạch vốn Đầu tư phát triển nguồn NS trung ương 2021-2025, tại Sở KHĐT (GM số 105/GM-SKHĐT)
Thứ tư
 01/06
S    
 7h30  Phòng TH dự Hội nghị tập huấn Thương mại điện tử Cơ hội cho doanh nghiệp, tại Pleiku Palace (GM số 24/GM-SCT và CV số 817/SCT-QLTM)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến thông qua các nội dung báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tạu Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 72/GM-YBND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở KH&ĐT (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Đức Cơ (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  13h30  Phòng QLNS dự họp V/v làm rõ quy trình, thẩm quyền triển khai lựa chọn kế hoạch giao rừng, tại Sở KHĐT (GM số 103/GM-SKHĐT)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất các nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền về Khu dự trự sinh quyển Kon Hà Nừng, tại Sở NNPTNT (GM số 164/GM-SNNPTNT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v triển khai thực hiện CV số 1903/BTNMT của Bộ TNMT liên quan đến giải quyết khiếu nại, tại Sở TNMT (GM số 185/GM-STNMT)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v tham mưu UBND tỉnh về Biên bản họp của Đoàn thẩm định dự án "Giảm thiểu tác động KT-XH", tại Sở NNPTNT (GM số 170/GM-SNNPTNT)
Thứ năm
 02/06
S    Hoãn họp giao ban (chuyển sang Thứ 2 ngày 6/6/2022)
 8h00  Phòng GCS dự thẩm định và đánh giá tài sản, tại huyện Đức Cơ (GM số 148/CV-DS)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập, tại Sở LĐTBXH (GM số 931/SLĐTBXH)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở KH&CN (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Ia Grai (CV số 1628/STC-QLGCS)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội thảo góp ý Hồ sơ Dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 118, tại Sở NNPTNT (Gm số 169/GM-SNNPTNT)
 13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị sơ kết tháng 5/2022, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (CV số 1694/VP-KTTH và GM số 74/GM-UBND)
C  14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v hỗ trợ kinh phí đảm bảo an toàn giao thông để triển khai phân cấp công tác đăng ký phương tiện ô tô, mô tô cho công an cấp huyện và cấp xã theo đề nghị của Công an tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 94/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v đánh giá hiện trạng xe ô tô, tại trường PTDTNT tỉnh (GM số 64/GM-PTDTNT)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v tháo gỡ khó khăn trong việc ghi thu ghi chi khấu trừ trực tiếp tiền sử dụng đất, tại trụ sở UBND tp Pleiku (GM số 112/GM-UBND)
 14h30  Phòng ĐT dự họp V/v xin kết thúc dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun, tại Sở KHĐT (GM số 107/SKHĐT)
Thứ sáu
 03/06
S  7h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng nhà đất, tại Kho bạc NN (GM số 457/KBGL-TVQT)
 8h00  Dự kiến theo lịch UBND tỉnh: Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND tỉnh nghe các Sở, ngành báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại thị xã Ayun Pa (TB số 115/TB-HĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2022, tại KS Pleiku Palace (GM số 17/GM-BCĐ)
 8h00  Phòng GCS tham gia định giá tài sản, tại xã Ia Băng huyện Đak Đoa (Gm số 129/CV-DS)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra hiện trạng xe ô tô, tại trường CĐSP Gia Lai (GM số 211/GM-CĐSP)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v hướng dẫn trình tự bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tại Sở TNMT (Gm số 186/GM-STNMT)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Chư Prông (CV số 1628/STC-QLGCS)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tại huyện Chư Prông (GM số 95/STC-GM)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra, đánh giá cơ sở hạ tầng, tại Bảo tàng tỉnh và Trung tâm huấn luyện TDTT (GM số 34/GM-SVHTTDL)
C  13h30  Phòng QLNS dự Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng CA xã, thị trấn chính quy, tại Công an tỉnh Gia Lai (Gm số 950/GM-CAT)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Ia Pa (TB số 115/TB-HĐND)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v góp ý các dự thảo Nghị quyết, tại Sở KHĐT (GM số 109/GM-SKHĐT)
Thứ bảy
 04/06
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Ban ATGT tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
C    
Go to Top