Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

30/11/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 30/11
S  08h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp, báo cáo đề xuất khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm tại Phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 435/GM-VP)
C    Lãnh đạo làm việc cơ quan
Thứ ba
 01/12
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 30 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (GM số 430/GM-VP)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp nghe báo cáo các nội dung đề xuất ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 437/GM-VP). Hoãn họp (CV số 4171/VP-CNXD)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ Mười sáu tại Phòng họp tầng 3, trụ sở UĐND tỉnh (GM số 438/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia TPHCM (CV số 148- CV/TU)
Thứ tư
 02/12
S    
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ Mười sáu tại Phòng họp tầng 3, trụ sở UĐND tỉnh (GM số 438/GM-VP)
 14h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp về rà soát quy hoạch phục vụ kêu gọi đầu tư tại Phòng họp 3B, tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (GM số 440/GM-VP)
Thứ năm
 03/12
S  07h30  Phòng QLNS dựu họp thay lãnh đạo Sở dự họp Hội ngị Tổng kết công tác Phi chính phủ nước ngoài tỉnh Gia lai
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp thống nhất các nội dung lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tại Phòng họp Ban Tổ chúc Tỉnh ủy (CV số 158-CV)BTC)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGD Sở dự thẩm tra lại các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 13 tại Phòng họp 2A - Văn phòng HĐND tỉnh (GM số 442/GM-VP)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc vớ Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (KH số 05-KH/TU)
 08h00  Đ/C Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần 2, năm 2020 tại Khách sạn tre Xanh (CV số 323/VP-TA). Thời gian 02 ngày.
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp thống nhất một số nội dung có liên quan đến triển khai dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ tại phòng họp STC (GM số 269/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp thảo luận để thống nhất báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục tại Phòng họp STC (GM số 270/GM-STC)
Thứ sáu
 04/12
S  07h00  Giao ban cơ quan
 07h30  Phòng HCSN dự họp thay lãnh đạo Sở dự trao đổi, tọa đàm về các biện pháp xử lý các nội dung vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch tại Tầng 3 Sở kế hoạch và Đầu tư (GM số 260/GM-SKHĐT)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo (GM số 2336/GM-SGDĐT)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự nghe Sở TN&MT báo cáo đề xuất xử lý trường hợp thuê đất đã giải thể của Công ty TNHH MTV Dược phẩm Cao Nguyên (theo lịch UBND tỉnh)
 09h00  Phòng HCSN dự họp thay lãnh đạo Sở dự làm việc với đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT (GM số 441/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp thống nhất nội dung báo cáo xác dịnh giá máy thở chức năng cao Model Carescape tại Hội trường STC (GM số 68/GM-HĐ)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo việc xây dựng, triển khai hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)

Go to Top