Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020

28/12/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 28/12
S  07h00  Giao ban cơ quan
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ vơi các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóaa XIV tại Hội trường tầng 3-Trụ sở UBND tỉnh (GM số 475/GM-VP). Thời gian 02 ngày.
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự phân bổ dự toán và giao nhiệm vụ xuất bản năm 2021 tại Phòng họp Báo Gia Lai (GM số 24-GM/BGL)
C  13h30  Lãnh đạo phòng HCSN dự họp thay lãnh đạo Sở dự ngiệm thu Báo cáo hiện trạng môi trường tại Phòng họp STN&MT (GM số 643/GM-STNMT)
Thứ ba
 29/12
S    
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Dự án 4 giai đoạn 2018-2020 tại Hội trường Giao ban trực tuyến - Công an tỉnh (TB sô 42/TB-BCĐ)
Thứ tư
 30/12
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự thống nhất số liệu đo đếm, thống kê khối lượng gỗ rừng trồng để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại Phòng họp UBND huyên Đăk Đoa (GM số 236/GM-STC)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 479/GM-VP)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" tại Khách sạn Tre xanh Plaza (GM số 992/GM-BDT)
 
 08h00  Lãnh đạo Sở dự Nghiệm thu khối lượng chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 tại Phòng họp STC (GM số 287/GN-STC)
 09h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ dự họp thống nhất xử lý kinh phí camera an ninh, kiểm soát ra vào Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 288/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự thống nhất phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 tại Hội trường STC (GM số 289/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 478/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp về việc đề xuất UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy gia hạn thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng năm 2021 tại Phòng họp giao ban BHXH tỉnh (GM số 1412/GM-BHXH)
Thứ năm
 31/12
S  07h30  Phòng HCSN dự họp thay LĐ Sở dự Tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2021 tại số 14 Yết Kiêu, phường Thống Nhất (GM số 128/GM-TH)
 07h45  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (CV số 227-CV/TU)
 08h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020 Phòng họp trực tuyến Kho bạc tỉnh (GM số 510/GM-VP; GM số 482/GM-VP)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tại Phòng họp tầng 3 - UBND tỉnh (GM số 480/GM-VP).VP UBND tỉnh điện thoại báo Hoãn họp.
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ dự họp nghe các Sở, ngành liên quan báo cáo việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp tại Phòng họp 3B - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 481/GM-VP). Hoãn họp (CV số 4689/CV-KTTH)
C  13h30  Phòng TCDN dự họp thay LĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Hội trường lớn - Sở NN&PTNT (GM số 419/GM-SNNPTNT)
 14h00   Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tại Hội trường A - Tầng 3 Sở KH&ĐT.
Thứ sáu
 01/01
S    Nghỉ Lễ Tết Dương lịch, trực cơ quan
C    Nghỉ Lễ Tết Dương lịch, trực cơ quan
Thứ bảy
 02/01
S    Nghỉ Lễ, trực cơ quan
C    Nghỉ Lễ, trực cơ quan
Chủ nhật
 03/01
S    Nghỉ Lễ, trực cơ quan
C    Nghỉ Lễ, trực cơ quan

Go to Top