Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

30/11/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 28/11
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự thẩm tra thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, tại trụ sở HĐND tỉnh, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban KTNS (GM số 137/GM-UBND)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự thẩm tra thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tại trụ sở HĐND tỉnh, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban VHXH (GM số 140/GM-UBND)
 8h00  Phòng ĐT dự họp V/v rà soát các nội dung liên quan để tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh dự án Các dự án bảo vệ và phát triển rừng, tại Sở NNPTNT (GM số 416/GM-SNNPTNT)
 8h30  Phòng GCS dự thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, tại thị xã Ayun Pa (GM số 382/TA-DS)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh từ năm 2018 đến năm 2020, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 458/GM-VP)
 19h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự thẩm tra thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tại trụ sở HĐND tỉnh, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban VHXH (VB số 3884/VP-KGVX)
Thứ ba
 29/11
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn kiểm tra ISO, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 21/TB-ĐKT)
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự phiên họp thường trực HĐND tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 141/GM-UBND)
 8h30  Phòng ĐT dự họp V/v chủ trương đầu tư dự án Tây Sơn Thượng Đạo, tại Sở KHĐT (GM số 264/GM-SKHĐT)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v kiểm tra, rà soát lại các quy trình liên quan đến dự án sân Golf Đak Đoa, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 148/STC-QLGCS)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty Quang Đức, tại UBND tỉnh (GM số 460/GM-VP)
 15h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất một số nội dung về dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 1, Điều 1 Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 09/GM-QPTĐ)
Thứ tư
 30/11
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 107/GM-HĐND)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh 3 loại rừng, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 463/GM-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến về đô thị toàn quốc năm 2022, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 462/GM-VP)
 8h00  Phòng ĐT dự họp V/v báo cáo phương án liên quan đến một số dự án đã đầu tư hoàn thành nhưng gặp vướng mắc trong quyết toán, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 461/GM-VP)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v tháo gỡ, khó khăn về vướng mắc việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ khoán, bảo vệ rừng của tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình MTQG, tại Sở NNPTNT (GM số 415/GM-SNNPTNT)
 8h00  Phòng HCSN dự Lễ phát động Tháng hành động Bình Đẳng giới, tại Nhà Văn hóa lao động (GM số 41/GM-BVSTBCPN)
 8h30  Phòng GCS kiểm tra thực tế đối với các lô đất đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất, tại An Khê (Gm số 222/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý cơ sở nhà, đất tại 731C Phạm Văn Đồng (GM số 225/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS kiểm tra thực tế đối với các lô đất đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất, tại Đak Đoa (Gm số 222/GM-STC)
Thứ năm
 01/12
S  8h00  Phòng HCSN dự Hội nghị hướng dẫn triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới", tại KS Pleiku (GM số 77/GM-BTV)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng của các huyện: Ia Grai, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, tại Sở NNPTNT (Gm số 418/GM-SNNPTNT)
 8h30  Phòng QLNS dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các nội dung thông tin truyền thông thuộc các CT MTQG, tại Sở TTTT (GM số 32/GM-STTTT)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ khai mạc Phiên chợ Biên giới tại cửa khẩu Lệ Thanh, Đức Cơ (GM số 78/GM-SCT)
C  14h00  Ban Giám đốc, Đ/c Chủ tịch Công Đoàn, Đ/c Bí thư Đoàn TN và các Đ/c Trưởng, Phó phòng chuyên môn dự họp kiểm điểm, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 224/GM-STC)
 14h00  Phòng TH dự hướng dẫn Cty Đăng An Khang hoàn chỉnh hồ sơ dự án, tại Sở KH&ĐT (GM số 265/GM-SKHĐT)
Thứ sáu
 02/12
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng của các huyện: Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, tại Sở NNPTNT (Gm số 418/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng nhà đất, tại Trung tâm CSSK tỉnh (GM số 1609/GM-KSBT)
Go to Top