Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022

27/06/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 27/06
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các Phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trình tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở HĐND tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 231/GM-VP)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v đấu thầu in Báo Gia Lai, tại trụ sở Báo Gia Lai (GM số 352-GM/BGL)
C  13h30  Phòng GCS dự họp V/v về việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, tại Sở KHĐT (GM số 130/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v Đề xuất UBND tỉnh kiến nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 105/GM-STC)
Thứ ba
 28/06
S    Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở và Đ/c Nguyễn Minh Khoa (Trưởng phòng QLGCS) đi công tác Hà Nội
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm giống thủy sản, tại Trung tâm giống thủy sản (GM số 238/GM-VP)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v ủy quyền giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất, tại Cục Thuế tỉnh (Gm số 1206/GM-CTGLA)
C  14h00  Phòng QLNS dự Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, tại Cục Thống kê tỉnh (GM số 219/GM-CTK)
   
Thứ tư
 29/06
S  6h30 (3 ngày)  Đ/c Trương Thanh Tùng (QLNS) tham dự diễn tập Khu vực phòng thủ, tại huyện Chư Prông
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo một số nội dung, lĩnh vực quản lý được giao, tại phòng họp 4A trụ sở UBND tỉnh (Gm số 91/GM-UBND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (Gm số 244/GM-VP)
 8h00  Phòng HCSN dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, tại UBMTTQ tỉnh (GM số 239/GM-VP)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v chuẩn bị công tác tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển KTXH giữa Tp HCM với các tỉnh Tây Nguyên, tại Sở KHĐT (GM số 133/GM-SKHĐT)
 8h30  Phòng HCSN dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các tỉnh, thành phố, tại Phòng họp 3A, Trụ sở UBND tỉnh (Gm số 243/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v Kiểm tra, hoàn thiện các thủ tục xử lý nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 107/GM-STC)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, tại Sở KHCN (GM số 24/GM-SKHCN)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thẩm định Đề án thành lập Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tại Sở NNPTNT (GM số 209/GM-SNNPTNT)
 14h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị quán triệt KL số 12-KLTW của Bộ Chính trị, tại Hội trường 2/9 (GM số 777-CV/TU)
Thứ năm
 30/06
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham những, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 770-CV/TU)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v Xử lý việc bàn giao cơ sở nhà đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai và cơ sở nhà đất của Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại đường Lương Thạnh, phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, tại phòng họp Sở Tài chính (GM s061 106/GM-STC)
 8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe các Sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất hỗ trợ tiền lương cho các cơ sở y tế công lập, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 246/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v xử lý kiến nghị sau thanh tra, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 109/GM-STC)
 14h00  Đ/c Nguyễn Hữu Thảo (Chủ tịch CĐ Sở Tài chính) dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh (GM số 09/GM-CĐVC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v bàn giao và tiếp nhận tài sản, tại Hạt kiểm lâm IaGai (GM số 108/GM-STC)
Thứ sáu
 01/07
S  8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022, tại trụ sở KBNN tỉnh (GM số 248/GM-VP)
C  14h00  Phòng ĐT dự họp V/v tiếp nhận, quản lý vận hành công trình thủy lợi Pleikeo, huyện Chư Sê (GM số 212/GM-SNNPTNT)
Go to Top