Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022

26/12/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 26/12
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở, tại trường Chính trị tỉnh từ ngày 15/12 - 28/12
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở, các đ/c: Khoa (GCS), Đình (QLNS), Ngọc (TH), Quỳnh (HCSN) tham gia phiên xét xử tại TAND tỉnh (TB số 68/TB-TA)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v quyết toán kinh phí xây dựng 30 cọc đánh dấu trên thực địa tỉnh Gia Lai - Ratanakirr, tại Sở Ngoại vụ (GM số 32/GM-SNGv)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v triển khai các dự án có thu tiền SDĐ, tại Sở KHĐT (GM số 285/GM-SKHĐT)
Thứ ba
 27/12
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết năm của Hội Cựu tù chính trị yêu nước, tại KS Pleiku (GM số 45/GM/TCT)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát "Việc huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống Covid", tại thị xã An Khê (TB số 03/TB-ĐĐBQH)
 8h00  Phòng GCS tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, tại huyện Đak Đoa (GM số 455/TA-DS)
C  14h00  Phòng GCS dự họp V/v xử lý đề nghị của Công ty Đức Long, tại Sở TNMT (GM số 488/GM-STNMT)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp nghe các ngành báo cáo kết quả hợp tác với trường đại học, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 479/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên, tại Hội trường 2/9 (GM số 158/GM-UBND)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v tham gia ý kiến đối với hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019, tại Sở xây dựng (GM số 90/GM-SXD)
Thứ tư
 28/12
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại hội trường 2/9 (GM số 112/GTrT-HĐND)
 8h00  Lãnh đạo Sở làm việc với Thanh tra tỉnh V/v công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập, tại Sở Tài chính (GM số 643/TTr-PCTN)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v tạm giao các cơ sở nhà đất cho địa phương, tại huyện IaGai (GM số 798/GM-TTYT)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra đối với diện tích đất hiện nay UBND huyện Kbang đang quản lý, tại trụ sở UBND huyện Kbang (GM số 250/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị sơ kết 5 năm Đề án Tuyên truyền giáo dục vận động phụ nữ tham gia một số vấn đề xã hội, tại KS Pleiku (GM số 84/GM-BCH)
 14h00  Phòng TH dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 ngành Nội vụ, tại ĐUK các cơ quan và doanh nghiệp (GM số 2864/GM-SNV)
 14h00  Phòng HCSN dự Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, tại Nhà hàng Thiên Đường Xanh (GM số 62/GM-BQLKKT)
 14h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát "Việc huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống Covid", tại huyện Chư Pưh (TB số 03/TB-ĐĐBQH)
Thứ năm
 29/12
S  8h00  Phòng HCSNS tham gia Đoàn giám sát "Việc huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống Covid", tại Sở Y tế (TB số 03/TB-ĐĐBQH)
 8h00  Phòng GCS tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, tại huyện Chư Sê (GM số 454/TA-DS)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở làm việc với Đoàn giám sát "Việc huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống Covid", tại Sở Tài chính (TB số 03/TB-ĐĐBQH)
Thứ sáu
 30/12
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 883-CV/BTGTU)
C    
Go to Top