Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

26/10/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 26/10
S  07h00  Đ/c Đăng Công Lâm PGĐ Sở làm việc với đoàn công tác của Sở Tài chính Tuyên Quang
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự nghe báo cáo, đề xuất nội dung trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chức danh, số lượng và một số chế độ tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 369/GM-VP)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 372/GM-VP)
Thứ ba
 27/10
S    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe Sở TN&MT báo cáo tình hình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 371/GM-VP)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở làm việc với Thành ủy và UBND thành phố Pleiku, tại Hội trường Sở Tài chính
 17h00  Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự bữa cơm thân mật với Đoàn Trinh sát miền Trung
Thứ tư
 28/10
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị cán bộ triển khai nội dung công tác cán bộ tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh (Cv số72-CV/ĐUK)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp nghe báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030" tại Phòng họp 3A, Trụ sở UBND Tỉnh (GM số 373/GM-VP)
 08h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn vay WB năm 2020 tại Phòng họp trực tuyến - Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh (GM số 375/GM-VP)
C  14h00  Lãnh đạo Sở dự họp nghe các ngành liên quan báo cáo nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường Hoa Lư (theo lịch UBND tỉnh)
Thứ năm
 29/10
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tại Phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 85/GM-VP)
C  14h00  Lãnh đạo Sở dự nghe Sở NN&PTNT báo cáo giải trình và Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao (theo lịch UBND tỉnh)
Thứ sáu
 30/10
S  07h15  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Gia Lai lần thứ VI tại Hội trường 2/9 (Chuyển qua ngày 04/11/2020; CV số 201/LMHTX-VP)
 19h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần thứ Ba năm 2020 tại Công viên văn hóa huyện Kbang
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v giải quyết kinh phí rà phá bom, mìn giai đoạn 2011-2015 và hướng triển khai rà phá bom, mìn giai đoạn 2021-2025, tại phòng giao ban trực tuyến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (GM số 91/GM-BCH)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng xã Ia Mơ (theo lịch UBND tỉnh)

Go to Top