Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

25/04/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 25/04
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (Gm số 161/GM-VP)
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo NĐ của CP quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý, tại trụ sở Công ty Điện lực (GM số 108/GM-QLCS)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Kong Hde, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 9h00  Phòng QLNS dự họp V/v hống nhất chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quan tăng cường cho Bộ CH Bộ Đội Biên Phòng, tại BCH Quân sự tỉnh (Gm số 41/GM-BCH)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v quản lý, sử dụng tài sản của Đảng theo quy định, tại Văn phòng Tỉnh ủy (GM số 1465-CV/VPTU)
 14h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Lơ Ku), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 15h00  Phòng TH dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia tại Côing an tỉnh (GM số 220/GM-CAT-PA04)
 14h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Lơ Ku, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
Thứ ba
 26/04
S  8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Đak Đoa (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v dự họp thống nhất đề xuất tham gia diễn đàn KTTT, HTX khu vực Miền trung- Tây Nguyên, tại Liên minh HTX tỉnh (GM số 87/GM-LMHTX)
C  13h00  Phòng TH dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 275/QCPH, tại Công an tỉnh (GM số 220/GM-CAT)
 13h45  Thanh tra Sở dự Hội nghị trực tuyến công tác tuyên giáo quý I/2022, tại phòng họp trực tuyến Khu B Tỉnh ủy (CV số 559-CV/BTGTU)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Tp. Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nguyên, tại phòng họp 4A trụ sở UBND tỉnh (GM số 164/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v làm rõ nội dung chênh lệch giá máy thở chức năng cao, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 53/GM-HĐ)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022, tại Sở Công thương (GM số 22/GM-SCT)
 14h00  Phòng GCS dự đánh giá hiện trạng xe ô tô, tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh (GM số 182/GM-TTDVVL)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v xem xét nội dung đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Newhaus Green City Pleiku, tại Sở KHĐT (GM số 75/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR giai đoạn 2021-2030, tại Sở NNPTNT (GM số 131/GM-SNNPTNT)
Thứ tư
 27/04
S  7h00  Phòng HCSN dự khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống các cơ quan công tác dân tộc, tại Nhà thi đấu tỉnh
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 170/GM-VP)
 8h00  Phòng QLNS dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng VN, tại BCH Bộ đội BP tỉnh (GM số 41/GM-BCH)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Xây dựng V/v thực trạng quy hoạch phát triển đô thị, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 168/GM-VP)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v chuẩn bị nội dung tham dự Lễ công bố kết quả PCI năm 2021, tại Sở KHĐT (CV số 1255/VP-KTTH)
 9h30  BCH Quân sự Sở (Đ/c Thảo) dự họp V/v nghe nhận xét sơ bộ kết quả Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP , ngày 28/12/2018 của CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương và địa phương, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 42/GM-BCH)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp với Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc V/v tình hình công tác dân tộc và các nội dung thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 166/GM-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo việc xây dựng các Tờ trình xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 171/GM-VP)
Thứ năm
 28/04
S  8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, tại Hội trường 2/9 (GM số 172/GM-VP)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v triển khai các nội dung tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 74/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất đề xuất các nguồn kinh phí để UBND tỉnh xem xét trình HĐND kỳ họp giữa năm, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 73/GM-STYC)
 16h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v giải quyết đề xuất của Trung tâm Giống thủy sản, tại Sở NNPTNT (GM số 139/GM-SNNPTNT)
Thứ sáu
 29/04
S  8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Ia Grai (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00  Phòng ĐT dự họp V/v đề xuất xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Sở TNMT (GM số 142/GM-STNMT)
 8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự lễ kỷ niệm 46 năm thành lập công ty cổ phần tư vấn giao thông, tại nhà hàng Tre Xanh
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tại Sở TNMT (GM số 146/GM-STNMT)
 8h30  Phòng GCS dự họp v/v Đánh giá chất lượng xe ô tô, tại Hội CCB tỉnh (GM số 1298/GM-CCB)
 9h30  Phòng GCS dự họp V/v phương án bồi thường GPMB thực hiện công trình chốt dân quân Ia Mơ, tại Sở TNMT (GM số 150/GM-STNMT)
C    
Go to Top