Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

25/01/2021

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 25/01
S    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
C    
Thứ ba
 26/01
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Tổ xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH tạo Phòng họp số 3A - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 32/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp hướng dẫn triển khai các thủ tục theo đề nghị của Công ty cổ phần phát triển nhà VK.Land tại Phòng họp STC (GM số 14/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp để góp ý kiến và thống nhất các nội dung trong Đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại Phòng họp số 2, Báo Gia Lai )GM số 35/GM-BGL)
Thứ tư
 27/01
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ dự họp Tổ xây dựng Nghị quyết và Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế tại Phòng họp 3A, Trụ sở UBND tỉnh (GM số 36/GM-VP)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự xử lý nợ tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai trước khi khi cổ phần hóa doanh nhgiệp tại Hội trường Cục Thuế (GM số 135/GM-CTGLA)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Bàn giao tài sản cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo Hợp đồng đã ký kết tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đăk Đoa (GM số 16/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp làm rõ tính chất hoạt động, nhiệm vụ của Hội Hữu nghị Việt Nam -Campuchia tại Phòng họp Sở Nội vụ (GM số 125/SNV-TCBC)
Thứ năm
 28/01
S    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (Hội trường 2/9); Gm số 26/GM-SNNPTNT
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT tại Phòng họp STC (GM số 15/GM-STC)
Thứ sáu
 29/01
S  07h00  Giao ban cơ quan
 08h00  Tổng kết công tác xây dựng Đảng
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Thông tin và Truyền Thông tỉnh tại Hội trường Khải Hoàn - Tầng 2 - Khách sạn Tre Xanh (GM số 03/GM-STTTT)

Go to Top