Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023

24/04/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 24/04
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác chuyển quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 71/GM-HĐNVQS)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2022 từ ngày 24/4 - 28/4, tại Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự diễn tập quay phim nội dung Vận hành cơ chế trong diễn tập phòng thủ, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 144/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v một số công tác thuộc lĩnh vực văn hóa du lịch, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 114/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS, Phòng QLNS dự họp V/v hỗ trợ tiền sử dụng đất cho 116 hộ dân tp Pleiku, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 66/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra sự phù hợp và KH sử dụng đất cho KBNN Gia Lai, tại Sở TNMT (GM số 130/GM-STNMT)
Thứ ba
 25/04
S  6h00  Phòng GCS tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 8h00  Phòng GCS dự kiểm tra, đánh giá hiện trạng cơ sở nhà đất của các Trạm Y tế tại các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 25/4 - 28/4 (GM số 1304/GM-SYT)
 8h30  Phòng GCS dự bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, tại các địa phương từ ngày 25/4 - 26/4 (GM số 141/GM-SNNPTNT)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự công bố quyết định thanh tra, tại UBND huyện Đak Đoa (CV số 1313/STC-TTr)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giải quyết hồ sơ thu hồi đất của Tổng cty phát điện, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 120/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v đánh giá hiệnt rạng nhà trực Công an, tại UBND xã Trà Đa (GM số 72/GM-UBND)
Thứ tư
 26/04
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh, tại huyện Chư Prông (KH số 223/KH-ĐĐBQH)
 8h00  Phòng HCSN dự Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh lao động, tại Nhà văn hóa loa động tỉnh (KH số 25/KH-HĐ)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN tham gia kiểm tra, giám sát DVMTR tại Ban QLRPH Bắc Biển Hồ từ ngày 19/4/ - 20/4 (CV số 73/QBVPTR)
 9h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho Văn phòng Tỉnh ủy để cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cho Đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2023, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 67/GM-STC)
 9h00  Phòng ĐT dự họp V/v quy trình đầu tư dự án nhà ở xã hội, tại Sở KHĐT (GM số 81/GM-SKHĐT)
 10h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp về công tác cán bộ, tại công ty XSKT tỉnh (GM số 204/GM-XSKT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh, tại huyện Đức Cơ (KH số 223/KH-ĐĐBQH)
 14h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh, tại tx An Khê (KH số 223/KH-ĐĐBQH)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất hướng dẫn các hạng mục lâm sinh sử dụng kinh phí DVMTR, tại Sở NNPTNT (GM số 158/GM-SNNPTNT)
 15h00  Phòng HCSN dự Lễ khánh thành công trình đường vào làng Đê Kôn, Mang Yang
Thứ năm
 27/04
S  7h30 (1 ngày)  Phòng QLNS (Đ/c Tùng) dự Hội nghị hướng dẫn diễn tập phòng thủ tại huyện Ia Pa và thị xã Ayun pa (Gm số 76/GM-BND)
 7h30  Phòng QLNS dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, tại KS Tre Xanh (GM số 29/GM-SCT)
 8h00  Lãnh đạo Sở dự làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, tại phòng họp Sở Tài chính
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Tp Pleiku (KH số 223/KH-ĐĐBQH)
 10h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp BCĐ diễn tập KVPT, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 1591-CV/BCĐ)
 10h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở đi công tác Buôn Ma Thuột (GM số 19/GM-KTNN)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (KH số 228/KH-ĐĐBQH )
 15h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa KTNN với các tỉnh Tây Nguyên, tại Buôn Ma Thuột (GM số 19/GM-KTNN)
Thứ sáu
 28/04
S  8h00  Phòng GCS dự họp V/v xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tại Sở TNMT (GM số 132/GM-STNMT)
 8h30  Phòng GCS dự tiêu hủy tài sản tang vật vi phạm hành chính, tại Đôi QLTT số 1 (KH số 07/KH)
 8h30  Phòng ĐT dự họp V/v thống nhất tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Raknatakiri, tại Bộ CHQS tỉnh (GM số 74/GM-BCH)
C    
Go to Top