Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022

24/10/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 24/10
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh từ ngày 24/10/2022 - 28/10/2022 (QĐ số 683-QĐ/TU)
 8h30  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất đề xuất UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, tại Sở NNPTNT (GM số 339/GM-SNNPTNT)
 9h00  Phòng HCSN dự họp V/v trao đổi, thống nhất Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023, tại Sở NNPTNT (GM số 345/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự công bố quyết định thanh tra, tại Sở VHTTDL (CV số 3322/STC-TTR))
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhát đề nghị UBND tỉnh trình HĐND ban hành NQ quy định mức hỗ trợ đống BHYT, tại trụ sở BHXH tỉnh (GM số 1429/GM-BHXH)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v để xuất UBND tỉnh cho phép thanh toán 3 công trình cấp nước sáu, tại Sở NNPTNT (GM số 340/GM-SNNPTNT))
Thứ ba
 25/10
S  07h00  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn triển khai văn bản QPPL, tại Sở GDĐT (Gm số 2774/GM-SGDĐT)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v chủ trương mua sắm thiết bị dạy nghề của Trường Cao đẳng Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 187/Gm-STC)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất các phương án triển khai gia hạn Hệ thống dịch vụ công, tại Sở TTTT (GM số 28/GM-STTTT)
 15h00  Phòng GCS dự hop V/v thống nhất nội dung tham mưu xây dựng NQ HĐND tỉnh, tại Sở GD&ĐT (GM số 2801/GM-SGDĐT))
Thứ tư
 26/10
S  9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giải quyết đơn kiến nghị của Cty Xuân Thủy, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 188/GM-STC)
C  14h00  Phòng GCS dự họp V/v xử lý tài sản đề nghị thu hồi đất, tại Sở TNMT (GM số 403/GM-STNMT)
 14h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, tại Hội trường 2-9 (GM số 19/GM-BCĐ và 420/GM-VP)
Thứ năm
 27/10
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự Hội nghị khởi động dự án Bạn hữu trẻ em, tại KS HAGL (GM số 228/GM-BQLDA)
 8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Chía, huyện Ia Grai (GM số 882-CV/TU)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v triển khai thực hiện một số công việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 189/STC-GM)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra, khảo sát việc xậy dựng hệ số điều chỉnh giá đất, tại huyện Đak Pơ (GM số 190/GM-STC)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra thực tế khu đất 731C Phạm Văn Đồng (GM số 234/GM-SKHĐT)
C    
 14h00  Phòng GCS dự kiểm tra, khảo sát việc xậy dựng hệ số điều chỉnh giá đất, tại huyện Đak Đoa (GM số 190/GM-STC)
Thứ sáu
 28/10
S  7h30  Phòng HCSN dự Hội nghị tập huấn quản lý tài sản sở hữu trí tuệ, tại KS Tre Xanh (GM số 65/GM-SCT)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN, tại Sở KHCN (GM số 55/GM-SKHCN)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v rà soát, thống nhất các chỉ tiêu KTXH, tại Sở KHĐT (GM số 236/GM-SKHĐT)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v Kiểm tra, báo cáo đề xuất nội dung về phân công nhiệm vụ thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 192/GM-STC)
 8h30  Phòng GCS dự kiểm tra, khảo sát việc xậy dựng hệ số điều chỉnh giá đất, tại huyện Đức Cơ (GM số 190/GM-STC)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v đánh giá phương án sản xuất, kinh doanh của Cty Cà phê, tại trụ sở Cty Cà phê huyện Chư Sê (GM số 349/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 421/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS dự kiểm tra, khảo sát việc xậy dựng hệ số điều chỉnh giá đất, tại huyện Chư Păh (GM số 190/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v nghe Cty VK Land báo cáo tình hình thực hiện khu đô thị Cầu Sắt và các nội dung liên quan đến quy hoạch, GPMB tại Sở KHĐT (GM số 235/GM-SKHĐT)
 14h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước KV12, tại Phòng họp Sở Tài chính
 15h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v làm việc với CLB Sao vàng Đất Việt về xúc tiến đầu tư, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 422/GM-VP)
Go to Top