Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

23/05/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 23/05
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các Phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v hướng dẫn lập hồ sơ phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 89/GM-STC)
 8h30  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Chư Păh, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 9h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở làm việc với Tạp chí Công thương V/v phối hợp thực hiện thông tin chuyên đề Gia Lai phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 164/TCCT-TS)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự thẩm tra Tờ trình 956/TTr-UBND của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 2021 (đợt 3), tại HĐND tỉnh (GM số 64/GM-HĐND)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v xác định giá trị tài sản theo giá thị trường được mua sắm thời điểm tháng 12/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 88/HĐĐG)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v Thống nhất danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại Sở TNMT (GM số 176/GM-STNMT)
 14h00  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Kbang, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án: sửa chữa trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ, tại Sở Ngoại vụ (GM số 548/SNgV-GM)
 14h30  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra hiện trạng xe ô tô, tại BQL ĐTXD tỉnh (Gm số 426/GM-BQL)
Thứ ba
 24/05
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ (KH số 30/KH-BCT và GM số 61/GM-UBND)
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Chư Pưh, Chư Prông tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của BQL khu kinh tế (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 thị xã Ayun pa, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe ô tô đề nghị thanh lý, tại UBND thị xã An Khê (GM số 09/GM-VP)
C  14h00  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Mang Yang, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 15h00  Phòng ĐT dự họp V/v giao đơn vị tiếp nhận, quản lý vận hành công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, tại Sở NNPTNT (Gm số 158/GM-SNNPTNT)
Thứ tư
 25/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự làm việc với Đoàn giám sát Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tại hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 158/VP-CTHĐND và GM số 65/GM-UBND)
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Krông Pa tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra, làm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Khu tái định cư Trà Đa, tại Sở TNMT (Gm số 174/GM-STNMT)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Công thương (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Krong pa, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 9h00 (3 ngày)  Phòng HCSN dự họp V/v Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện một số hoạt động sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại Ban QLRPH Chư A Thai (GM số 16/KH-QBVPTR)
 9h00 (2 ngày)  Phòng QLNS tham gia diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022 (Gm số 803/STTTT-CNTT)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp theo nội dung Kết luận số 07/KL-TTr ngày 12/5/2022 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, tại Sở TT&TT (GM số 14/GM-STTTT)
 14h00  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Đức Cơ, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình quản lý, sử dụng vào mục đích khu tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty thuỷ điện Ia Ly, tại Sở TNMT (GM số 172/GM-STNMT)
Thứ năm
 26/05
S  7h30 (1 ngày)  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị hướng dẫn diễn tập KVPT thị xã An Khê 2022, tại Hội trường TX An Khê (GM số 64/GM-UBND)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, tại Sở NNPTNT (GM số 69/GM-UBND)
   
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Đak Pơ tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Liên minh HTX (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Đak Pơ, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 8h30  Phòng GCS dự họp v/v Kiểm tra hiện trạng nhà, đất của Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Pleiku, tại 108 Lê Lợi (Gm số 90/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe Sở NNPTNT báo cáo đề xuất ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 201/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo phương án 167 của Đảng và của tỉnh, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (Gm số 64/GM-UBND)
 14h00  Phòng HCSN dự họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại Sở GD&ĐT (GM số 202GM-VP)
 14h00  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Phú Thiện, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 15h00  Phòng TH thẩm định Quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 huyện Chư Sê, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1466 /STC-TH)
 16h00  Phòng QLNS dự tổng kết lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã 2021-2026, tại Sở Nội vụ (GM số 974/GM-SNV)
Thứ sáu
 27/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5/2022, tại phòng họp trực tuyến khu B - Tỉnh ủy (GM số 609-CV/BTGTU)
 8h00  Đ/c Nguyễn Hữu Thảo - Chánh Thanh tra dự họp Hội đồng Quản lý Quỹ BVPTR tỉnh, tại phòng họp Quỹ BVPTR (GM số 02/GM-HĐQL)
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Chư Pah, tx An Khê, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở NNPTNT (CV số 871/STC-HCSN)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v Điều chuyển căn nhà tại số 10/2 hẻm Lê Lợi phường Sông Bờ thị xã Ayun Pa, tại Sở Xây dựng (Gm số 29/GM-SXD)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại UBND huyện Kbang (CV số 1559/STC-QLGCS)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v cho ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, tại trụ sở HĐND tỉnh (CV số 88/HĐND-BPC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thu hồi đất BV Đa khoa tỉnh, tại Sở TNMT (GM số 182/GM-STNMT)
Thứ bảy
 28/05
S  8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Đak Đoa, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
C    
Go to Top