Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

23/11/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 23/11
S  07h30  Lãnh đạo Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với thành phố Pleiku, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI, tại phòng họp 2A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 420/GM-STC)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI, tại phòng họp tầng 3 trụ sở HĐND tỉnh (GM số 419/GM-STC)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v triển khai xây dựng đề án "Xây dựng thành phố pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030", tại phòng họp Sở Thông tin & Truyền thông (GM số 24/GM-STTTT)
 09h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v giải quyết kinh phí đo đạc đất trồng cao su của Công ty TNHH Cao su Chư Prông, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 258/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI, tại phòng họp tầng 3 trụ sở HĐND tỉnh (GM số 419/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp nghe báo cáo các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa và nội dung tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tại phòng họp 4A trụ sở UBND tỉnh (GM số 416/GM-VP)
Thứ ba
 24/11
S  07h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Đức Cơ tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 07h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Chư Prông tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật tại Phòng họp trực tuyến 3A, tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 424/GM-VP)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự nghe báo cáo đề xuất xử lý việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 426/GM-VP)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v thẩm tra dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI V/v quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ, tại phòng họp 3A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 421/GM-STC)
 9h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Chư Păh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 9h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Ia Grai tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự triển khai việc thực hiện một số chương trình lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Phòng họp số 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 427/GM-VP)
 13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Đăk Đoa tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Mang Yang, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 15h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Chư Pưh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 15h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Chư Sê tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
Thứ tư
 25/11
S  07h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Ayun Pa tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 07h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Phú Thiện, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI, tại phòng họp 2A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 420/GM-STC)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI, tại phòng họp 2A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 420/GM-STC)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v thẩm tra dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI V/v quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ, tại phòng họp 3A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 421/GM-STC)
 09h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Ia Pa tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 09h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Krong Pa, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện An Khê tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Đak Pơ, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 13h30  Phòng HCSN họp thay lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tại Hội trường 2/9 (GM số 422/GM-VP). Hoãn họp (CV số 4104/VP-KGVX)
 15h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện Kon Chro tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
 15h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán thu, chi ngân sách 2021 với huyện KBang, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 259/GM-STC)
Thứ năm
 26/11
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp 16, HĐND khóa XI, tại phòng họp 2A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 420/GM-STC)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự họp thông qua Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017 tại Hội trường STC (GM số 268/GM-STC). Thời gian 02 ngày.
 09h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGD Sở dự họp V/v thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án mở rộng đường Lê Văn Tám, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 260/GM-STC)
 10h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGD Sở dự thẩm định phương án giá đất tại Hội trường STC (GM số 264/GM-VP)"
C  14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất 2021 của các địa phương trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 262/GM-STC)
Thứ sáu
 27/11
S  07h00  Giao ban cơ quan
 08h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp cùng Ban Kinh tế ngân sách V/v thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách 2021, tại trụ sở HĐND tỉnh
 09h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc về đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 428/GM-VP)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự phiên họp thường trực HĐND tỉnh V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, tại phòng họp 2A trụ sở HĐND tỉnh (GM số 227/GM-HĐND)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Hội đồng thẩm định giá tại Phòng họp STC (GM số 265/GM-HĐ)

Go to Top