Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

21/11/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 21/11
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ sở dự họp thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở HĐND tỉnh từ ngày 21/11-30/11, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban KTNS (GM số 137/GM-UBND)
 9h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất trả lởi cử tri huyện Phú Thiện, tại Sở Y tế (Gm số 4048/GM-SYT)
 9h30  Phòng GCS kiểm tra, khảo sát việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, tại huyện Ia Pa (GM số 219-GM-STC)
C    
Thứ ba
 22/11
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai xác định chỉ số CCHC, tại Hội trường 2/9 (GM số 2509/SNV-TCBC)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, tại trường Chính trị tỉnh từ ngày 22/11 - 26/11 (QĐ số 697-QĐ-TU)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, tại huyện Phú Thiện (KH số 165/KH-ĐĐBQH)
 8h00  Các phòng: QLNS, HCSN, GCS dự thẩm tra thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở HĐND tỉnh, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban KTNS (GM số 137/GM-UBND)
 8h30  Phòng GCS kiểm tra, khảo sát việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, tại huyện Chư Pưh (GM số 219-GM-STC)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, tại huyện Đức Cơ (KH số 165/KH-ĐĐBQH)
 14h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, tại huyện Đak Pơ (KH số 165/KH-ĐĐBQH)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v rà soát hồ sơ liên quan đến bản ản của Tòa án nhân dân, tại Sở Xây dựng (CV số 2438/SXD-TTr)
 14h00  Phòng GCS kiểm tra, khảo sát việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, tại huyện Chư Sê (GM số 219-GM-STC)
Thứ tư
 23/11
S  7h30  Phòng ĐT dự khảo sát đánh giá tình hình thực trạng tuyến đường tuần tra biên giới, tại các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông (GM số 173/GM-BCH)
 8h00  Phòng TH làm việc với Công an tỉnh về việc rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, tại Sở Tài chính (GM số 1929/TB-PC07)
 8h00  Đ/c Thảo (Chủ tịch Công Đoàn) tham gia Hội nghị tổng kết Khối thi đua số 4, tại Cục Hải quan GL-KT
 9h00  Phòng GCS kiểm tra, khảo sát việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, tại huyện Kbang (GM số 219-GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tại Hội trường CA tỉnh (GM số 189/GM-BCA)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện mô hình Nông hội, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 905-CV/TU)
 14h00  Phòng QLN Stham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, tại huyện IaGRai (KH số 165/KH-ĐĐBQH)
 15h00  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị phối hợp Thông tin truyền thông giữa VTV8 và tỉnh Gia Lai, tại Hội trường KS Pleiku & Em (Gm số 778/VTV8)
Thứ năm
 24/11
S  7h30  Phòng ĐT dự họp V/v đánh giá hiện trạng khu thể thao, huấn luyện thể lực, tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động và Đồn biên phòng Ia Puch (GM số 3018/BCH-TM)
   
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp BCĐ Chuyển đổi số, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 450/GM-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự thẩm tra thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở HĐND tỉnh, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban KTNS (GM số 137/GM-UBND)
 8h00  Phòng GCS tham gia thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, tại huyện Đak Đoa (GM số 379/TA_DS)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra quyết toán NS", tại Nha Trang (GM số 881/GM-UBTCNS)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 451/GM-VP)
Thứ sáu
 25/11
S  8h00  Phòng GCS dự họp Đoàn giám sát Việc thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại , tại trụ sở HĐND tỉnh (TB số 142/HĐND-BPC)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự thẩm tra thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở HĐND tỉnh, thời gian cụ thể theo tiến độ thẩm tra của Ban KTNS (GM số 137/GM-UBND)
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra quyết toán NS", tại Nha Trang (GM số 881/GM-UBTCNS)
 8h30  Phòng GCS dự thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, tại thị xã Ayun Pa (GM số 380/TA-DS)
 8h30  Phòng QLNS tham gia Diễn đàn Tài chính Việt Nam (trực tuyến) (GM số 480/GM-VP)
C  13h30  Lãnh đạo Sở dự Kỷ niệm 20 năm thành lập Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh, tại Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh
Go to Top