Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022

20/06/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 20/06
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 82/GM-UBND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Kông Chro (KH số 99/KH-ĐĐBQH)
 8h00  Đ/c Trương Thanh Tùng (QLNS) cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ia Pa (KH số 99/KH-ĐĐBQH)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Văn hoá thể thao và Du lịch (CV số 871/STC-HCSN)
   
C  13h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe báo cáo việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại trụ sở UBND tỉnh (Gm số 222/GM-VP)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị giao ban công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 764-CV/TU)
 14h00 (1,5 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị phổ biến và triển khai Đề án chiến lược nợ công đến năm 2030, tại Thanh Hóa (GM số 159/GM-QLN)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mang Yang (KH số 99/KH-ĐĐBQH)
 14h00  Đ/c Trương Thanh Tùng (QLNS) cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ia Pa (KH số 99/KH-ĐĐBQH)
 14h00  Phòng QLNS dự họp thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 75/GM-HĐND)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Ia Pah (CV số 1628/STC-QLGCS)
 14h00  Phòng HCSN dự tọa đàm, gặp mặt 97 năm ngày báo chí cách mạng việt nam và trao giải báo chí tỉnh lần thứ xi năm 2022, tại KS Pleiku
Thứ ba
 21/06
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hội trường 19/5 (KH số 99/KH-ĐĐBQH)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại Tp Pleiku (CV số 1628/STC-QLGCS)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v Bàn và thống nhất hướng xử lý phương án chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý cơ sở nhà, đất số 13 đường Trường Chinh, thành phố Pleiku để giải phóng mặt bằng triển khai dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 102/GM-STC)
C  13h30  Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn làm việc với Thanh tra tỉnh V/v công bố kết luận thanh tra, tại phòng họp Sở Tài chính
 14h00  Lãnh đạo Sở cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với Sở KH&CN, tại KS Pleiku (KH số 100/KH-ĐĐBQH)
Thứ tư
 22/06
S  8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (CV số 871/STC-HCSN)
 8h00  Lãnh đạo Sở làm việc với Đoàn giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là người DTTS, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 34/TB-BDT)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ năm
 23/06
S    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
 24/06
S    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Go to Top